O mně 

MSc. Kateřina Vickers

Vystudovala jsem terapii závislosti v Mnichově, kde jsem několik let doprovázela rodiny ohrožené závislostním chováním. Lektorováním seminářů a kurzů neformálního vzdělávání se intenzivně zabývám již patnáct let. Pravidelně pořádám terapeutické víkendy pro rodiče drogově závislých. S narozením mých dvou dcer jsem se začala intenzivně zabývat i digitálními médii.