O mně 

MSc. Kateřina Vickers

Vystudovala jsem terapii závislosti v Mnichově, kde jsem několik let doprovázela rodiny ohrožené závislostním chováním. Lektorováním seminářů a kurzů neformálního vzdělávání se intenzivně zabývám již patnáct let. Bydlím v pražských Střešovických, kde se v rámci spolku Střešovický oříšek snažím propojovat místní rodiny. Pravidelně pořádám terapeutické víkendy pro rodiče drogově závislých. S narozením mých dvou dcer jsem se začala intenzivně zabývat i digitálními médii.

"Rádiu trvalo 38 let, než se rozšířilo na trh čítající 50 miliónů; televizi to trvalo 13 let; a Facebooku pouhé dva roky..."

Digitální média se mění každým dnem a my s nimi ztrácíme dech. Rodiče jsou často v pokušení strčit hlavu do písku a čekat, až se to přežene. Digitální média ale nikam neodejdou! V mých seminářích a poradenství nejsou na prvním místě digitální média či drogy, ale rodina a zdravý vývoj dětí. Ráda bych Vám poskytla fakta z nejnovějších výzkumů, spolu s moji mnohaletou zkušeností s mladistvými, a probudila ve Vás důvěru ve Vaše děti a pozitivní přístup jak k nim, tak k digitálním médiím. Jsem přesvědčená o tom, že blízká budoucnost bude patřit těm, kteří budou umět aktivně a kriticky vytvářet digitální krajinu. Zásadní roli při tom hraje právě vývoj dítěte v raném dětství, rodinné hodnoty a zdravé vztahy.

"Digitální média jsou jen prostředek, cesta, která Vás vede k cíli. Důležité je, aby neurčovala tyto cíle za Vás."